Ένα νέο γλυκό κορίτσι που αμέσως αγαπήσατε .....η Ρόξυ μας....